Z naší historie

01.06.2020 17:50
   Před 90 lety, 1. června 1930 se konala na Zbraslavi velká slavnost - otevření nové sokolovny. Byl to výsledek snahy několika generací místních sokolů o vlastní reprezentativní sídlo a tělocvičnu. Už roku 1893 vzniklo v naší jednotě tzv. Družstvo pro postavení tělocvičny, které se staralo o sbírání financí z pořádaných kulturních a sportovních akcí pro nákup pozemku a budoucí stavbu, ale teprve roku 1919 získal Sokol darem od Cyrila Bartoně–Dobenína pozemek pro letní cvičiště. O pět...
09.12.2017 22:42
    Sdružením a usnesením zbraslavských občanů byla na jaře r. 1848 ve městě Zbraslavi, podobně jako v dalších českých městech, zřízena národní garda, v jejímž čele stál majitel cukrovaru Antonín Richter. Zbraslavské paní uspořádaly sbírku na gardový prapor, která vynesla značnou sumu 500 zlatých. Proto si garda mohla dovolit prapor nechat vymalovat u mistra Josefa Mánesa za celkovou částku 750 zlatých ve stříbře - dalších 34 zlatých zaplatila za stuhy a střapce. Nový prapor...
01.10.2017 19:00
(článek vyšel na pokračování ve Zbraslavských novinách 10-12/2017)     Víte, že Sokol Zbraslav má v rodném listě stejný rok narození jako Eiffelova věž v Paříži nebo třeba malíři Josef Lada a Josef Čapek? Že v srpnu roku 1887, kdy prvních dvacet zbraslavských sokolů začalo se cvičením, mělo pražské Národní divadlo za sebou teprve čtvrtý rok po ničivém požáru nové budovy? A - kacířsky řečeno – víte, že je Sokol Zbraslav o několik let starší než věční fotbaloví rivalové Slavie...
31.07.1932 20:32
Pro zájemce o historii nejen naší jednoty, ale také přilehlých obcí, přikládám odkaz na dokumentární pořad České televize - Hledání ztraceného času. V devátém díle tématické Sokolské kroniky je také krátký film ze slavnostního otevření sokolovny v Radotíně 31. července 1932. Odkaz na pořad stránky ČT je zde. Samotný film z Radotína se v pořadu objevuje v čase 15:45 a trvá zhruba 40 vteřin.
23.03.1899 09:07
Špatná fyzická zdatnost a neobratnost velké části našich školáků, kterou bohužel můžeme v posledních letech pozorovat i při sokolských cvičeních, není problémem jen posledních let nebo desetiletí a dnešního vysedávání dětí před počítačem. V archivu naší jednoty je uchován například originál petice z března roku 1899, který dokazuje, že malý důraz na tělesnou výchovu na školách je problémem odedávna nebo alespoň od vzniku školské soustavy. Sněmu království českého petici poslala skupina...
07.07.1888 17:30
Hned v druhém roce existence naší jednoty se na Zbraslavi uskutečnila sokolská akce, která svým kulturním významem přesáhla hranice města. K uctění památky zakladatele Sokola, doktora Tyrše, se Sokol rozhodl (a získal pro to od c.k. úřadů povolení) umístit na dům, ve kterém doktor Tyrš trávil na Zbraslavi několik roků letní dovolenou, pamětní desku. 28. června roku 1888 vyšlo v Národních listech toto oznámení: "Ze župy středočeské. Slavnost odhaleni desky pamětní, kterou Sokolstvo...
13.08.1887 14:00
Dva dny po první valné hromadě nové sokolské jednoty uspořádali členové oficiální oslavu jejího založení, díky které se měly také sesbírat první příspěvky na vybavení a nářadí pro cvičení. Třináctého srpna 1887 vyšlo v Národních listech stručné oznámení s programem celé akce:     "Tělocvičná jednota „Sokol" ve Zbraslavi uspořádá na oslavu založení jednoty ve dnech 13. a 14. srpna t.r. velkou sokolskou slavnost s pořadem následujícím: V sobotu dne 13. srpna večer: Průvod...
08.07.1887 12:00
Počátek zbraslavského Sokola se vztahuje k pobytu doktora Miroslava Tyrše na Zbraslavi v létě roku 1879 a jeho několika dalíšmi návštěvami mezi lety 1881 až 1884, kdy tragicky zahynul v Tyrolsku. Pobyt zakladatele Sokola vždy vzbudil zájem místních obyvatel do té míry, že došlo na úvahy přeměnit tehdy nově vzniklý místní Sbor dobrovolných hasičů na hasičskou a tělocvičnou jednotu. K realizaci za Tyršova života nedošlo, myšlenka ale úplně nezapadla a když v roce 1887 došlo ze strany...
11.05.1862 05:00
    Přesto, že naše jednota zbraslavského Sokola byla založena až v roce 1887, Zbraslav samotná byla součástí sokolského dění už od jeho prvopočátků v roce 1862 - jednak jako místo spjaté s národní historií a vedle toho také jako dostupný cíl výletů a poutí za jižními hranicemi Prahy.  Sokol Pražský hned v květnu téhož roku uspořádal první oficiální výlet, jehož cílem byla právě Závist a Zbraslav. K této události vyšlo 10. května 1862 v novinách stručné oznámení:  ...

Kontakty

tel: 607 654 935 e-mail: cervena.j(na)volny.cz
tel: 605 959 740 e-mail: info(na)kat-zbraslav.cz
tel: 776 020 757 e-mail: karelv(na)email.cz
tel: 739 214 813 e-mail: oluskah(na)seznam.cz
tel: 723 582 940 e-mail: von.bismarck(na)email.cz
tel: 603 783 286 e-mail: machovalena(na)seznam.cz

Poděkování

Na činnost  TJ Sokol Zbraslav přispívají a na rekonstrukci víceúčelového sálu PARKET se podíleli: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, městská část Praha-Zbraslav a hlavní město Praha.

         

 

Partneři vybavení sálu